obrázek s příklady uvozovek a podobných znaků

Jak správně psát uvozovky

Ve psaní uvozovek panuje veliký chaos, což je škoda, protože správně psané uvozovky zjednodušují čtení textu, čistí krev, zpomalují stárnutí a vůbec jsou projevem kulturního ducha. Na obrázku vlevo je vidět očíslovaný obrázek českých a anglických uvozovek a příbuzných znaků, následující seznam odpovídá jednotlivým případům a dodává, které znaky na obrázku přesně jsou a jak je z počítače vyloudit.

Lepší textové procesory sází kulaté a správné uvozovky samy od sebe, s apostrofy jim člověk většinou musí pomoci ručně. Na webových stránkách je nejlepší používat UTF-8 a uvozovky i další hezké znaky můžete sázet přímo, tedy bez entit.

 1. České dvojité uvozovky

  Otevírací (Unicode 201E) má tvar 99 a je dole.
  Uzavírací (Unicode 201C) má tvar 66 a je nahoře.

  Windows: Alt+0132, Alt+0147. Mac (na české klávesnici): Alt+Shift+N, Alt+Shift+H.

 2. České jednoduché uvozovky

  Otevírací (Unicode 201A) má tvar 9 a je dole.
  Uzavírací (Unicode 2018) má tvar 6 a je nahoře.

  Windows: Alt+0130, Alt+0145. Mac (na české klávesnici): Alt+N, Alt+H.

 3. Anglické dvojité uvozovky

  Otevírací (Unicode 201C) má tvar 66 a je nahoře.
  Uzavírací (Unicode 201D) má tvar 99 a je nahoře.

  Windows: Alt+0147, Alt+0148. Mac (na české klávesnici): Alt+Shift+H, Alt+Shift+J.

 4. Anglické jednoduché uvozovky

  Otevírací (Unicode 2018) má tvar 6 a je nahoře.
  Uzavírací (Unicode 2019) má tvar 9 a je nahoře.

  Windows: Alt+0145, Alt+0146. Mac (na české klávesnici): Alt+H, Alt+J.

 5. Apostrof

  Unicode 2BC, má tvar 9 a je nahoře. Doporučuje se používat Unicode 2019 (na obrázku).

  Windows: Alt+0146. Mac (na české klávesnici): Alt+J.

 6. Dvojité rovné uvozovky (ASCII)

  Unicode 22. Používají se například ve zdrojových kódech programů, webových stránek nebo interpretech příkazů:

  <img src="logo.png" alt=""/>
 7. Obrácený apostrof

  Unicode 60. Používá se například v unixových interpretech příkazů nebo konfiguraci sendmailu:

  $ mkdir -p `dirname nahledy/Thassos/Potos.jpg`

  Obrácený apostrof je v ASCII, takže se jím někdy v ASCII dokumentech simulují skutečné anglické uvozovky: ``In Business Since 1993''.

 8. Apostrof (ASCII)

  Unicode 27. Používá se v interpretech příkazů a zdrojových kódech:

  find -name "*jpg" -print | sed 's/a\/b\///'
 9. Připomínky a opravy vítány. Poslední změna proběhla v lednu 2014.